Raadsvragen toename incidenten

Verdubbeling aantal incidenten door verwarde personen.

 De PVV in de Haagse gemeenteraad heeft raadsvragen gesteld over de verdubbeling van het aantal incidenten door personen met verward gedrag in de regio Den Haag de afgelopen vier jaar. Wij zijn  geschrokken van de explosieve toename naar ruim 11.000 incidenten in de Haagse regio. Raadslid Karen Gerbrands wil van het college van burgemeester en wethouders weten wat voor type incidenten en wat voor soort personen het precies betrof. Wij willen voorkomen dat politiek onwelvallige incidenten onder de noemer ‘personen met verward gedrag’ worden geschaard.

Raadslid Karen Gerbrands: "Ik wil meer duidelijkheid over wie dit zijn en wat voor gedrag zij precies vertonen. Het kan niet zo zijn dat ernstige incidenten met statushouders of zelfs terreuraanslagen zoals vorige jaar op Bevrijdingsdag worden weggemoffeld als incidenten door personen met verward gedrag."

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Karen Gerbrands de volgende vragen:

  • Hoe beoordeelt u het feit dat het aantal incidenten met verwarde personen in de regio Den Haag in vier jaar tijd is verdubbeld naar meer dan 11.000? (*)
  • Is de terreuraanslag op Bevrijdingsdag bij de Haagse Hoge school  door een  Syriër – die inmiddels door justitie wordt vervolgd voor poging tot moord met een mogelijk terroristisch oogmerk - opgenomen in deze statistieken als ‘incident door persoon met verward gedrag’?
  • Kunt u de incidentencijfers van de eenheid Den Haag uit 2018 verder toelichten en uitsplitsen naar type incidenten en type verwarde personen? Zo nee, waarom niet?
  • Bij hoeveel van de incidenten met verwarde personen afgelopen jaar waren statushouders betrokken en bij hoeveel van de gevallen ging het op niet-westerse allochtonen?
  • Bij hoeveel van de incidenten afgelopen jaar betrof het verwarde personen die zich agressief gedroegen of anderen bedreigden/aanvielen, al dan niet onder het gekrijs van allahu akbar?
  • Indien bovenstaande cijfers niet worden bijgehouden, bent u bereid om zich in te spannen voor registratie van dergelijke statistieken? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.politie.nl/nieuws/2019/februari/21/00-cijfers-personen-met-verward-gedrag.html

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...