Debat over de Binckhorst

Raadsvergadering 29 november 2018.

De Binckhorst kent geen bestemmingsplan, maar een omgevingsplan. Het omgevingsplan is in te vullen door de belanghebbenden. Er is jaren over gesproken, maar nu is het zover. Als één van de eerste gebieden in Nederland wordt er nu in de Binckhorst vooruitgelopen op deze nieuwe manier van stadsinrichting. De Binckhorst wordt een woon-werkgebied. Maar er moet wel voorkomen worden dat één partij de lakens uit gaat delen, het is de vraag of hiervoor voldoende waarborgen zijn.

Dit college wil iedereen bedienen in de Binckhorst, bewoners, bedrijven, huurders, eigenaren, ontwikkelaars, de kunst en cultuursector etc. en dat is een mooi streven, maar tussen al deze partijen en belanghebbenden dient dan wel een gelijkspeelveld te zijn. De vraag is dan ook of hier voldoende waarborgen voor zijn. Wij zetten daar vraagtekens bij en hebben daarom een motie ingediend die het college verzoekt te rapporteren hoe invulling wordt gegeven aan het waarborgen van een gelijk speelveld bij de totstandkoming van de gebiedspaspoorten. Deze motie is aangenomen.

motie binckhorst

 Naast onze zorgen over een gelijkspeelveld zijn wij bang dat de oprukkende woningbouw de bestaande bedrijven uiteindelijk de stad uit zal jagen. Terwijl bedrijvigheid juist een van de kenmerken van de Binckhorst is. We moeten deze bedrijven koesteren in plaats van ze verjagen. Acceptatie van een bepaalde mate van overlast zal duidelijk gecommuniceerd moeten worden en wat ons betreft wordt dit ook vastgelegd in de gebiedspaspoorten.  Als je boven een kroeg gast wonen, moet je ook niet zeuren over de herrie. Hiertoe hebben wij dan ook een motie ingediend. Deze motie heeft het helaas niet gehaald.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...