Schoolreisje Düsseldorf

Raadsvragen van de PVV.

De Commissie Leefomgeving uit de Haagse gemeenteraad vertrekt vandaag met de ADO-bus naar  Düsseldorf voor een tweedaags werkbezoek over het OV. De Haagse PVV neemt geen deel aan dit uitstapje en heeft raadsvragen gesteld aan het college over het nut en de noodzaak van deze excursie op kosten van de Haagse belastingbetaler. Ook wil de partij weten of het college bereid is om de deelnemers zelf te laten betalen voor dit soort schoolreisjes. Het is niet de eerste keer dat de PVV zich verzet tegen uitstapjes van politici in de Haagse gemeenteraad. Eerder stelde de partij al vragen over de snoepreis van burgemeester Krikke naar India en de maanreis van wethouder Karsten Klein naar Amerika.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Karen Gerbrands en Sebastian Kruis volgende vragen:

  1. Wie zijn er allemaal precies meegegaan op excursie naar Düsseldorf?
  2. Kunt u een uitgebreid overzicht geven van de totale kosten die door de Haagse belastingbetaler zijn opgehoest, inclusief busreis, hotel, diner, enz.?
  3. In welk hotel verbleven de deelnemers van de excursie, hoeveel kamers waren er geboekt en wat kostten deze kamers?
  4. Bent u het met de PVV eens dat het veel goedkoper is om een expert naar Den Haag te laten komen voor een presentatie over het OV in plaats van met een delegatie af te reizen naar Düsseldorf?  Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om de deelnemers van deze excursie met terugwerkende kracht zelf te laten betalen voor hun schoolreisje naar Düsseldorf? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid om in het vervolg bij dit soort excursies de deelnemers zelf voor de kosten te laten opdraaien in plaats van de Haagse belastingbetaler? Zo nee, waarom niet?

Fractievoorzitter Karen Gerbrands: “De ene wethouder gaat naar China, de ander komt net terug uit London. De burgemeester fietst wat rond in India en nu gaat de hele Commissie Leefomgeving op kosten van de Haagse belastingbetaler naar Düsseldorf voor een presentatie over het OV. Ik vind het allemaal nogal wat. Volgens mij was het een stuk goedkoper geweest als we een expert uit Düsseldorf hierheen hadden laten komen om een presentatie te geven. Wij zullen ons als PVV blijven verzetten tegen ordinaire geldsmijterij en weigeren daarom deel te nemen aan dit soort snoepreisjes.” 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...