Marokkanenoverlast Shishalounge

Schriftelijke vragen over structurele overlast door een bende criminele Marokkanen voor omwonenden van de shishalounge op de hoek van de Soestdijksekade/Loosduinsekade.

De ChristenUnie/SGP hebben deze vragen mede ondertekend.

Schriftelijke vragen: Overlast door criminele Marokkaanse Hagenaars shishalounge Carte Blanche

Indieners: Karen Gerbrands, Willie Dille, Pieter Grinwis

Datum: 8 mei 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Karen Gerbrands, Willie Dille en Pieter Grinwis de volgende vragen:

1)       Is het u bekend dat een bende criminele Marokkaanse Hagenaars van de shishalounge Carte Blanche op de hoek Loosduinsekade/Soestdijksekade al meerdere maanden voor  ernstige overlast zorgt voor omwonenden?

2)      Is het u bekend dat sommige omwonenden van de shishalounge inmiddels hun huis zijn uit gevlucht omdat zij zich niet meer veilig voelen vanwege ernstige incidenten, waaronder vernieling, poging tot inbraak, intimidaties en bedreigingen?

3)      Klopt het dat Carte Blanche eerder dit jaar een aantal maanden gesloten is geweest vanwege de vondst van een handelshoeveelheid harddrugs? Zo ja, waarom heeft u toestemming gegeven voor de heropening van de shishalounge?

4)      Waarom worden omwonenden door de gemeente in de steek gelaten  en worden zij van het kastje naar de muur getuurd als zij een beroep op u doen voor de waarborging van hun eigen veiligheid?

5)      Vindt u het net als wij onacceptabel dat slachtoffers van intimidaties en bedreigingen hun huis moeten ontvluchten omdat criminele Marokkaanse Hagenaars de baas zijn op straat? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

6)      Bent u bereid om de betreffende shishalounge onmiddellijk te sluiten ter handhaving van de openbare orde en veiligheid? Zo nee, waarom niet?

7)      Bent u bereid om voor omwonenden die geen andere keus zien dan noodgedwongen te verhuizen passende vervangende woonruimte te vinden  en  alle kosten die hiermee gemoeid zijn vanuit de gemeente te vergoeden? Zo nee, waarom niet?

8)      Bent u bereid om een integraal plan van aanpak voor shishalounges op te zetten en de gemeenteraad over de voortgang hiervan te informeren? Zo nee, waarom niet?

9)      Kunt u deze vragen – gezien de ernst van de situatie – met de grootst mogelijke spoed beantwoorden?

Karen Gerbrands

Haagse PVV

Willie Dille             

Haagse PVV

Pieter Grinwis

ChristenUnie/SGP

 

Het artikel over de ernstige overlast in de Telegraaf van 9 mei 2018:

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...