As Soennah-moskee

haatimam.png

De Haagse PVV heeft een spoeddebat aangevraagd en schriftelijke vragen ingediend.

Deze pagina wordt doorlopend bijgewerkt met het laatste nieuws.

N.a.v. de berichtgeving van Nieuwsuur en NRC over de terreur-geldschieters en haatpredikers van de As Soennah moskee, heeft de Haagse PVV een spoeddebat aangevraagd en schriftelijke vragen ingediend.
Het debat zal naar verwachting op 17 mei plaatsvinden mits er voldoende steun is van andere partijen. 

Klik hier om het item van Nieuwsuur te bekijken.
Klik hier om het artikel van NRC te lezen.


Klik hier om het interview met Karen Gerbrands bij Den Haag FM terug te luisteren.
Klik hier om de reactie van fractievoorzitter Karen Gerbrands bij Omroep Wes te bekijken.

De reactie van Karen Gerbrands bij PowNed:

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 28 april 2018

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Deze Haagse moskee predikt tolerantie, maar dat is schijn’? (*)
 2. Hoe beoordeelt u de uitspraak van Aboe Ismail, imam en leider van de As Soennah-moskee, die zegt dat allah voor alle “ongelovigen” een vuur gereed heeft gemaakt en dat zij kokende olie te drinken zullen krijgen, zo heet dat gezichten vervellen en ingewanden uiteen worden gerukt?
 3. Hoe beoordeelt u de uitspraak van Aboe Ismail, imam en leider van de As Soennah-moskee, die zegt dat vrouwen eigenlijk thuis horen te blijven en alleen naar buiten toe mogen als zij toestemming hebben van hun man?
 4. Hoe beoordeelt u de uitspraak van, Al Khamees, imam van de As soennah-moskee die zegt „Wij haten iedereen die is afgedwaald van de waarheid, zoals nieuwlichters en vervalsers van de Koran”?
 5. Hoe beoordeelt u de uitspraak van prediker Mohamad Yamani dat overspeligen het verdienen „om gestenigd te worden tot aan de dood”?
 6. Hoe beoordeelt u het feit dat op het besloten deel van de website islamcursussen worden gegeven waarin wordt gezegd dat moslims die bijvoorbeeld vinden dat het geloof niet zit in het laten staan van een baard, of in het dragen van een hoofddoek bespotters zijn van de islam?
 7. Hoe beoordeelt u het feit dat op het besloten deel van de website islamcursussen worden gegeven waarin wordt gezegd dat “afvalligen” de doodstraf verdienen?
 8. Hoe beoordeelt u het feit dat op het besloten deel van de website islamcursussen worden gegeven waarin vrouwenbesnijdenis wordt aanbevolen om hun „lusten” te verminderen?
 9. Hoe beoordeelt u het feit dat op het besloten deel van de website islamcursussen worden gegeven waarin wordt gezegd dat getrouwde mensen die vreemdgaan de doodstraf verdienen?
 10. Bent u het met de Haagse PVV eens dat het onverantwoord en levensgevaarlijk is om een moskee open te houden waar de gewapende jihad, de doodstraf voor afvalligen/overspeligen en vrouwenbesnijdenis wordt gelegitimeerd en aangemoedigd? Zo nee, waarom niet?
 11. Heeft u inzage gehad in het stuk van de veiligheidsdiensten waarin wordt gewaarschuwd dat de As Soennah-moskee met een „gespleten tong” spreekt en zich veel gematigder voordoet dan zij in werkelijkheid is? Zo ja, wanneer heeft u dit stuk ingezien, waarom heeft u dit toen niet terstond aan de gemeenteraad meegedeeld, en welke maatregelen heeft u sindsdien genomen? Graag een uitgebreide reactie.
 12. Bent u bereid om het stuk van de veiligheidsdiensten en alle andere informatie die u daaromtrent heeft ontvangen alsnog aan de gemeenteraad te doen toekomen, desnoods vertrouwelijk? Zo nee, waarom niet?
 13. Heeft u nog meer informatie van de veiligheidsdiensten of andere instellingen ontvangen met betrekking tot de financiering en/of dreiging van de As Soennah-moskee of andere islamitische instellingen in Den Haag die u niet met de gemeenteraad heeft gedeeld? Zo ja, bent u bereid om al deze informatie alsnog naar de gemeenteraad te sturen, desnoods vertrouwelijk?
 14. Klopt het dat u van de AIVD te horen heeft gekregen dat As Soennah het kantoorpand in de Schilderswijk van € 1,9 miljoen heeft gekocht met steun van de Koeweitse Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) die op de terrorismelijst van de VS staat vanwege steun aan Al-Qaeda? Zo ja, waarom heeft u dit pand niet onmiddellijk gesloten ter handhaving van de openbare orde en veiligheid?
 15. Bent u het met de Haagse PVV eens dat het onverantwoord en levensgevaarlijk is om een moskee open te houden die gefinancierd wordt door dezelfde organisatie als Al-Qaeda? Zo nee, waarom niet?
 16. Bent u bereid om het kantoorpand van As Soennah alsnog onmiddellijk te sluiten ter handhaving van de openbare orde en veiligheid, zeker nu ook het Nederlands Openbaar Ministerie een recente rechtszaak heeft gesteld dat de geldschieter van het pand (RIHS) groepen financiert in Syrië die zijn gelieerd aan Al-Qaeda? Zo nee, waarom niet?
 17. Bent u bereid om ieder samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag en de As Soennah-moskee onmiddellijk te stoppen en alle ontvangen subsidie terug te vorderen, tot en met de laatste cent? Zo nee, waarom niet?
 18. Bent u bereid om de As Soennah-moskee met onmiddellijke ingang te sluiten ter handhaving van de openbare orde en veiligheid en alle activiteiten van As Soennah terstond te verbieden, inclusief het eigen tv-kanaal, cursussen en live sessies op Facebook, de website, huiswerkbegeleiding, koranlessen, lezingen, zomerkampen naar Mekka, het ‘sociaal loket’, de webshop, ouderendagen, opvoedcursussen, huwelijkstherapie, de halal voedselbank en de commissie van imams en islamitische juristen, enz.? Zo nee, waarom niet?
 19. Bent u het met de Haagse PVV eens dat raadsleden en partijen die hun directe steun voor deze terreurmoskee uitspreken eerder een bedreiging dan een aanwinst zijn voor onze democratie en eigenlijk niet in ons lokaal bestuur thuishoren?
 20. Kunt u deze vragen, gezien de ernst en omvang van de dreiging, met de grootst mogelijke spoed beantwoorden, uiterlijk voor de raadsvergadering van 17 mei 2018?

(*) https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/27/wij-haten-iedereen-die-is-afgedwaald-a1601161

Namens  de Haagse PVV,

Karen Gerbrands & Willie Dille

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...