Standpunten verschillende onderwerpen

Verkiezingen 2022.

De PVV heeft over veel onderwerpen een duidelijke mening. We leggen daarbij de focus in ons verkiezingsprogramma om een aantal belangrijke hoofdthema's. Daarbij komen niet specifiek alle details aan bod. In dit artikel lichten we daarom een aantal standpunten wat verder toe die niet of in beperkte mate in ons verkiezingsprogramma aan bod komen.

Er zijn voldoende sociale huurwoningen, echter moeten die eerlijker worden verdeeld. Nu komen er elk jaar duizenden mensen van buiten de stad die aanspraak maken op een woning die eigenlijk voor onze eigen bevolking zou moeten zijn. Enkel sociale huurwoningen bijbouwen zolang we de instroom niet stoppen, is dweilen met de kraan open. De PVV dat sociale huurwoningen enkel naar Hagenezen gaan en dat gaan we regelen in de huisvestingsverordening.

Veel Haagse wijken barsten nu al uit hun voegen. We hebben geen woningtekort maar een mensenoverschot. Hagenaars rijden vaak rondjes als zij thuiskomen van hun werk om überhaupt nog een parkeerplaats in de buurt te vinden. De leefbaarheid en sociale cohesie staan onder druk. we moeten daarom zeker niet nog meer grote woontorens gaan bouwen. Als er wordt gebouwd, dan alleen kleinschalig en woningen die toekomen aan onze eigen inwoners.

De PVV wil nul asielzoekers en nul statushouders erbij. Nul is nul en vol is vol.

Dankzij de PVV zijn er al meer camera's bijgekomen in de stad om afvaldumpers op heterdaad te betrappen. Ook de politie kampt met enorme capaciteitstekorten. Camera's helpen hen daarom als extra open en oren. De PVV vindt privacy wel heel erg belangrijk dus we zullen scherp monitoren op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Politiebureaus zijn uit de wijken weg bezuinigd en er zijn onvoldoende gemeentelijke handhavers bijgekomen de afgelopen jaren. De PVV wil dat er meer handhavers bijkomen, uitgerust met body-cam en wapenstok. Niet om boetes te schrijven voor pietluttigheden maar om de onveiligheid te bestrijden en de leefbaarheid te vergroten door bijvoorbeeld straattuig keihard aan te pakken en afvalhufters op te sporen en te beboeten.

Het klopt dat auto’s niet per se bijdragen aan een mooi straatbeeld of veiliger wegverkeer. Maar het is nou eenmaal onlosmakelijk verbonden met de stad anno 2022. Een stad waar mensen wonen, werken en recreëren. De PVV wil daarom dat automobilisten ruim baan krijgen. We moeten de auto niet criminaliseren maar er juist voor zorgen dat de doorstroming wordt verbeterd en de bereikbaarheid wordt vergroot.

De PVV steunt spreiding van coffeeshops mits daar draagvlak voor is in de buurt. Als er overlast is dan moet de overlast worden aangepakt, net zoals overlast altijd moet worden aangepakt.

De gemeente heeft de afgelopen jaren te slap opgetreden tegen overlastgevende jongeren en te weinig geld uitgetrokken voor activiteiten. Wat de PVV betreft gaan we dit precies andersom doen: overlastgevend tuig wordt keihard aangepakt en tegelijkertijd zorgen we voor meer activiteiten voor jongeren.

Gratis OV is een typisch voorbeeld van politieke oplichting om zieltjes te winnen. Gratis bestaat niet. De Haagse middenklasse zal opdraaien voor de kosten van dit soort maatregelen. De PVV wil liever dat we geen cadeautjes geven aan bepaalde groepen maar dat iedereen minder belasting betaalt zodat iedereen meer geld overhoudt.

De criminaliteitsstatistieken zijn etnisch geprofileerd. Allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Daarnaast zijn er wijken waar meer dan 90% van de bevolking allochtoon. Het is dus logisch is dat zij vaker worden gecontroleerd. We moeten stoppen met politie afrekenen op onzin zoals etnische profileren en de politie steunen in hun strijd tegen criminaliteit en overlast. 

De PVV wil dat we de bestaande woningvoorraad upgraden. Mensen zitten er soms verschrikkelijk bij in slecht geïsoleerde huizen met schimmel- en vochtproblematiek. Dit leidt ook tot gezondheidsproblemen. De PVV steunt een gemeentelijk isolatieplan voor iedereen.

De PVV vindt het belangrijk dat stadsdeelloketten zoveel mogelijk open blijven, voornamelijk voor ouderen die slecht ter been zijn. De gemeente is er voor haar inwoners en niet omgekeerd. Het is ongelooflijk dat er wel wordt bezuinigd op dienstverlening aan de burgers maar niet op allerlei dure GroenLinks plannen met betrekking tot klimaat.

De PVV is tegen het verhogen van belastingen maar juist voor het verlagen van belastingen door te snijden in de uitgaven. We moeten de Haagse bevolking niet nog meer op kosten gaan jagen, zeker niet voor allerlei peperdure klimaatmaatregelen.

De gemeente heeft de afgelopen jaren zowel de lokale belastingen verhoogd als bezuinigd op gemeentelijke voorzieningen. Wat de PVV betreft gaan we dit precies andersom doen: zowel de lokale belastingen verlagen als de voorzieningen herstellen. Dit doen we door te snijden op andere posten, zoals integratiesubsidies, klimaat en kunst en cultuur.

De PVV is tegen hondenbelasting. Er is ook geen paardenbelasting. Waar we ook tegen zouden zijn.

De PVV is tegen alle vormen van discriminatie, dus ook tegen positieve discriminatie. Positieve discriminatie voor de één is namelijk negatieve discriminatie ten aanzien van de ander. We zijn niet tegen diversiteit maar wel tegen diversiteit als doel op zich. Kwaliteit moet ten alle tijden voorop staan.

Vaccinatie moet ten alle tijden een vrije keuze zijn. De gemeente moet zich hier niet mee bemoeien.

De PVV is voor het behoud van onze tradities. Vuurwerk op oudjaar hoort daarbij. Er moet echter veel strenger worden gehandhaafd op illegaal vuurwerk en op de afsteektijden.

De PVV is tegen de verhuizing van de sekswerkplekken naar een industrieterrein op de Binckhorst. Het meest ideale scenario zou clustering in de Geleenstraat zijn.

De PVV is trots op onze Nederlandse cultuur, geschiedenis en tradities. We leren van de geschiedenis voor de toekomst. De intenties van de mensen die vragen om excuses zijn niet juist. Ze willen geen excuses maar zijn vooral uit op geld, zogenaamde 'herstelbetalingen'.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...