Opvang arbeidsmigranten

Den Haag moet Westland onder druk zetten.

De PVV kan zich vinden in een groot deel van de aanpak zoals het verbeteren van de registratie, het aanspreken van werkgevers en uitzendbureaus op hun verantwoordelijkheid, de certificering van huisvesters, en het tegengaan van misstanden.  Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Naast symptoombestrijding moeten we ook inzetten op een structurele afname van het aantal arbeidsmigranten in onze stad.

Hoeveel arbeidsmigranten er op dit moment exact zijn? Niemand weet het. Goed dat dit nu in kaart wordt gebracht. De schatting van zo’n 100.000 in heel Zuid-Holland vindt de PVV aan de lage kant. Wij denken dat het er veel meer zijn. Alleen in Den Haag zijn er al zo’n 50.000 Polen aanwezig.

Wat we in ieder geval wel zeker weten is dat arbeidsmigranten, vaak uit Oost-Europa, zorgen voor veel overlast en de leefbaarheid en veiligheid in veel wijken onder druk zetten. Exemplarisch maar niet uitzonderlijk zijn de hangmannen in Transvaal, de enorme afvalbende door bijplaatsingen in de stad en de vele ongure types die op onchristelijke tijdstippen dronken door onze wijken zwalken.

Ze zitten vaak op elkaar gepropt in woningen maar velen zijn ook dakloos en slapen bijvoorbeeld op bankjes in het Zuiderpark of zitten in de opvang. De aanpak van verkamering is wat dat betreft too little, too late: de weg ligt open voor nog meer verkamering in wijken waar de 5% verkamering nog niet gehaald is en daarnaast wordt er (behalve een verbod op nog meer verkamering) niets gedaan om de bestaande verkamering te ontmantelen in wijken waar die 5% al lang is overschreden.

En ondertussen wordt onze stad alleen nog maar verder overspoeld door arbeidsmigranten. Jaarlijks komen er tussen de 1.500 en 2.000 Oost-Europeanen bij, de laatste drie jaar voornamelijk Bulgaren. Velen daarvan werken in het Westland. Het kabinet heeft het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van de heer Emile Roemer aangesteld. Maar wat we in Den Haag nodig hebben is geen aanjaagteam maar een wegjaagteam.

We moeten zorgen dat de instroom van arbeidsmigranten stopt, anders is het dweilen met de kraan open. We kunnen nog geen begin maken van het verbeteren van de leefbaarheid – ook voor de huidige arbeidsmigranten – als er jaarlijks duizenden bijkomen.

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de degenen die er nu zijn, zoveel mogelijk vertrekken, het liefst terug naar hun eigen land maar anders bijvoorbeeld naar de gemeente waar zij werken. Vele arbeidsmigranten in Den Haag werken in het Westland. Het kan niet zo zijn dat daar de verse vruchten worden geplukt en dat wij hier vervolgens met de gebakken peren zitten.

Volgens het college gaat de samenwerking met Westland goed, en wordt als voorbeeld aangehaald dat er de afgelopen jaren daar een paar honderd bedden zijn gerealiseerd. Maar wat is nou een paar honderd bedden als de Bulgaren met duizenden tegelijk deze kant opkomen? Dat klinkt eerder alsof de wethouder in het Ootje wordt genomen. Dat is gewoon super slecht.  Dat kan beter. Dat moet beter. Een kwestie van een beetje slim onderhandelen.

Want er valt genoeg te onderhandelen met het Westland. Er is bijvoorbeeld grote vraag naar betere ov-verbinding tussen onze gemeentes. Waarom maakt de wethouder dat niet inzet van onderhandelingen? Zij hun eigen arbeidsmigranten opvangen, wij regelen met de MRDH een mooie lightrailverbinding. Dat lijkt ons een mooie win-win. Fractievoorzitter Sebastian Kruis sommeert de wethouder vandaag om daarmee aan de slag te gaan. 

Artikel in de Telegraaf over de kwestie:

lightrail artikel

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...