Geen oorlogsgraven ruimen voor islamitische begraafplaats!

Respectloos en oneervol

Het AD bericht dat begraafplaats Nieuw Eyken-duynen mogelijk twaalf oorlogsgraven van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wil ruimen om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan islamitische graven in Den Haag. Het gaat onder meer om  oorlogsgraven van verzetsstrijders, mensen die in een concentratiekamp zijn gestorven en slachtoffers van het bombardement op het Bezuidenhout. De PVV in de Haagse gemeenteraad wil dat de gemeente hier een stokje voor steekt. Wat PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis betreft is het ondenkbaar dat graven van oorlogsslachtoffers en -helden geruimd worden om plaats te maken voor islamtische graven. Hij vindt het oneervol en respectloos dat hier überhaupt door de Uitvaartorganistie Yarden over wordt nagedacht en stelt daarom raadsvragen aan het college.

Sebastian Kruis: “We hebben het hier over graven van helden die het allergrootste offer voor ons land en voor onze vrijheid hebben gebracht. Het is onnaceptabel dat we die na 75 jaar opeens zouden gaan opgraven om een islamitische begraafplaats te realiseren. Als er één groep is die eeuwige grafrust verdient, dan zijn het onze oorlogsslachtoffers.”

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Sebastian Kruis de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Plaats maken voor groeiende vraag naar islamitische graven? (*)
  2. Hoe beoordeelt het college feit dat begraafplaats Nieuw Eyken-duynen mogelijk twaalf oorlogsgraven van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gaat ruimen om plaats te maken voor islamitische begraafplaatsen?
  3. Is het college het met ons eens dat totaal respectloos en oneervol is om de graven van burgers en militairen die in strijd met de vijand het leven hebben verloren en slachtoffers van de oorlog te gaan herbegraven om deze reden? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college met ons van mening dat de begraafplaats Nieuw Eyken-Duynen de graven van deze oorlogsslachtofers en slachtoffers van de oorlog met rust moet laten? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de Uitvaartorganisatie Yarden over het behoud van de oorlogsgraven in de huidige vorm en op de huidige locatie? Zo nee, waarom niet?

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...