Jihadisten en salafisten

 Falende samenwerking met salafistische organisaties.

De Haagse PVV heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld:

1) Is het college bekend met het bericht ‘Hoe een Haagse moskee een ‘verzamelplaats voor jihadisten’ werd? (*)
2) In hoeveel gevallen zijn (potentiële) uitreizigers/jihadisten gederadicaliseerd door de aanpak van de gemeente Den Haag en op basis van welk wetenschappelijk bewijs was dat?
3) Hoeveel radicalen en terroristen konden op deze manier met behulp van gemeente en NCTV doorgaan met hun werving van andere radicalen en (potentiële) terroristen en het verkondigen van hun 
    boodschap in en rond de moskee en wie waren dat allemaal?
4) Hebben betrokken die zich in de maling hebben laten nemen door jihadisten spijt van de aanpak en zijn zij bereid de verantwoordelijkheid daarvoor te dragen? 
5) Is het college bereid om nu eindelijk te stoppen met de ‘persoonsgerichte aanpak’ voor jihadisten waarbij zij in de watten worden gelegd en aan alle kanten worden geholpen terwijl hardwerkende
    Hagenaars dit soort hulp niet krijgen? Zo nee, waarom niet?
6) Wat is er precies veranderd en welke aanpassingen zijn er gedaan aan de „oude" werkwijze waardoor er volgens u nu een „structuur is waarin de diverse belangen goed zijn geborgd”? Graag een goed
    gemotiveerd antwoord.
7) In hoeverre heeft deze casus, inclusief het misbruik dat betrokkenen hebben gemaakt van alle knullige fouten aan de kant van de overheid, u tot het inzicht gebracht dat het samenwerken met
    salafisten een heilloze weg is?
8) Is het college nu eindelijk bereid om net als de burgemeester van Amsterdam samenwerkingsverbanden met salafistische moskeeën en organisaties stop te zetten omdat het moslims die worden
    bekneld door extremisten niet helpt als de overheid samenwerkt met degenen die onze democratische uitgangspunten teniet willen doen? Zo nee, waarom niet?
9) Waarom is dit broeinest van jihadisten nog steeds open en bent u bereid deze moskee per direct te sluiten? Zo nee, waarom niet?

 Sebastian Kruis  en Karen Gerbrands
Haagse PVV

 (*) https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/03/hoe-een-haagse-moskee-een-verzamelplaats-voor-jihadisten-werd-a4004973

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...