Raadsvragen jihadronselaar

Stadsbreed gebiedsverbod voor jihadronselaar .

Schriftelijke vragen 
Datum: 11 juni 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Karen Gerbrands  de volgende vragen:

  1. Is het u bekend dat veroordeeld jihadronselaar Abou Moussa vervroegd is vrijgelaten? (*)
  2. Kunt u aangeven of het opgelegde gebiedsverbod voor Abou Moussa geldt voor (delen van) Den Haag? Welke delen? Tot wanneer? En wat gebeurt er daarna?
  3. Bent u het met ons eens dat er voor veroordeelde jihadronselaars geen plek is in Den Haag omdat uw college het tegengaan van radicalisering en polarisatie als doelstellingen heeft? Zo nee waarom niet?
  4. Bent u bereid om met de minister van Justitie en Veiligheid in gesprek te gaan over het opleggen van een stadsbreed gebiedsverbod voor Abou Moussa in het kader van de bescherming van de nationale veiligheid? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2146790/jihadronselaar-abou-moussa-vrij

Karen Gerbrands

Haagse PVV

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...