Raadsvragen Rotterdamwet

Haagse PVV eist opheldering over toepassen Rotterdamwet.

 Omroep West, d.d. 7 juni 2018:

Het nieuwe college wil ook de zogeheten Rotterdamwet invoeren, waarin is bepaald dat een gemeente mensen met een te laag inkomen, 120 % van het minimumloon, mag weren uit bepaalde wijken. De kersverse GroenLinks-wethouder Bert van Alphen zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen met zijn opmerking dat hij de invoering van die wet niet ziet gebeuren. 'Ik vermoed dat we de Rotterdamwet niet gaan toepassen,' aldus Van Alphen. Richard de Mos, van Groep de Mos / Hart voor Den Haag, die zich heeft sterk gemaakt voor de invoering van de Rotterdamwet, reageerde met een afgemeten 'we zullen zien'. (*)

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Dille de volgende vragen:

  1. Waarom spreekt het college niet met één mond maar suggereert de ene wethouder dat de Rotterdamwet niet wordt toegepast en suggereert de andere wethouder dat de wet wel wordt toegepast ?
  2. Wat bedoelt de Grote Regelaar met ‘we zullen zien’?
  3. Snapt u dat veel mensen het vertrouwen in de politiek verliezen wanneer met veel bombarie wordt geroepen dat de Rotterdamwet ‘is geregeld’ en dit achteraf een wassen neus blijkt te zijn?
  4. Wordt de Rotterdamwet deze collegeperiode nou wel of niet toegepast? Graag een duidelijk en helder antwoord.
  5. Bent u bereid om voor het zomerreces uw visie op Rotterdamwet naar de gemeenteraad te sturen inclusief een uitgebreid plan van aanpak over de toepassing?
  6. Bent u bereid om de gemeenteraad door middel van kwartaalrepportages op de hoogte te houden over de toepassing van de Rotterdamwet?
  7. Zou u zo vriendelijk willen zijn om iedere vraag afzonderlijk te beantwoorden?

(*) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3645453/VVD-Den-Haag-houdt-dubbel-gevoel-over-aan-samenwerken-met-PvdA

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...